เยอรมนี เตรียมสร้าง ‘เมืองอัจฉริยะ-ปลอดรถยนต์’ บนสนามบินเก่าเบอร์ลินเทเกล

เยอรมนี เตรียมสร้าง ‘เมืองอัจฉริยะ-ปลอดรถยนต์’

เยอรมนี ผุดโปรเจ็กต์ Berlin TXL เปลี่ยน ‘สนามบินเก่าเบอร์ลินเทเกล’ ให้กลายเป็น ‘เมืองอัจริยะ’ ปลอดควันพิษจากรถยนต์ ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ทุกชนชั้น โดยรองรับประชากรได้ 10,000 คน ย่านแรกจะสร้างเสร็จในปี 2570 นี้

ข่าว ในปี 2563 สนามบินนานาชาติเบอร์ลินเทเกล สนามบินเก่าแก่ของประเทศเยอรมณีได้ยุติการให้บริการลง เนื่องมาจาก เยอรมนีต้องการย้ายไปยังพื้นที่แห่งใหม่ที่สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารและจำนวนเครื่องบินได้มากกว่า อย่างสนามบินเบอร์ลินบรันเดินบวร์ค หลังจากปิดตัวลง สนามบินเบอร์ลินเทเกลได้ปรับปรุงพื้นที่เป็น “ศูนย์กลางการวิจัยทางเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยปลอดรถยนต์ และเขตอนุรักษ์ธรรมชาติทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง เยอรมนี เตรียมสร้าง ‘เมืองอัจฉริยะ-ปลอดรถยนต์’ บนสนามบินเก่าเบอร์ลินเทเกล จึงเกิดเป็นเมกะโปรเจ็กต์ “Berlin TXL – the Urban Tech Republic (Berlin TXL)” ประกอบด้วย อุทยานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ภูมิทัศน์ และเมืองอัจฉริยะอย่าง “Schumacher Quartier” โดยทำให้พื้นที่เมืองดังกล่าวเป็นเขตที่อยู่อาศัยปลอดรถยนต์ มีเลนจักรยานครอบคลุมทั้งเมือง และสามารถรองรับผู้คนได้ถึง 10,000 คน นอกจากนี้ เกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดของโครงการจะถูกกันไว้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ

เยอรมนี เตรียมสร้าง ‘เมืองอัจฉริยะ-ปลอดรถยนต์’

ภายในเมืองยังประกอบด้วย โรงเรียน ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก แหล่งช้อปปิ้ง และพื้นที่สาธารณะ มีพื้นที่เขียวล้อมรอบ โดยจะมีตัวเลือกที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย และ 10% ของยูนิตที่พักอาศัยจะสงวนไว้สำหรับนักเรียนโดยเฉพาะ

ทางรัฐบาลเบอร์ลินได้มอบหมายให้ Tegel Projekt สถาปนิกที่เชี่ยวชาญการสร้างเมืองยุคใหม่ พัฒนาเมือง Berlin TXL ในเฟดแรก ใช้พื้นที่บนสนามบินราว 5 ตารางกิโลเมตร คาดว่าจะปลูกสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เสร็จในปี 2570 Tegel Projekt เรียก Berlin TXL ว่า “ความคิดริเริ่มที่ไม่เหมือนใครในยุโรป” พวกเขามีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้ยั่งยืน ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนที่อยู่อาศัย เยอรมนี เตรียมสร้าง ‘เมืองอัจฉริยะ-ปลอดรถยนต์’ บนสนามบินเก่าเบอร์ลินเทเกล “กรุงเบอร์ลิน ประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนที่อยู่อาศัย ข่าวเทคโนโลยี ราคาย่อมเยาว์ เช่นเดียวกับเมืองอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้คนที่มีรายได้น้อยถูกผลักออกจากเมืองชั้นในที่มีความเจริญก้าวหน้า สำหรับ Berlin TXL ไม่ควรเป็นสถานที่สำหรับผู้ที่มีรายได้สูงเท่านั้น ทุกๆ คนสามารถเข้าถึงเมืองได้ จะต้องทำให้เป็นพื้นที่ที่ยั่งยืน เกิดความน่าอยู่สำหรับคนทุกวัยและไม่ว่าจะมีรายได้เท่าใดก็ตาม” Philipp Bouteiller ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tegel Projekt แสดงทัศนะ สตูดิโอสถาปัตยกรรมเยอรมัน Von Gerkan, Marg and Partners Architects (GMP) ที่เป็นผู้ออกแบบอาคารดั้งเดิมบนสนามบินเบอร์ลินเทเกล จะรับหน้าที่ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารทรงหกเหลี่ยมเก่าให้เป็นอุทยานวิจัยแห่งใหม่ของเบอร์ลิน