ส่อง Future Food อาหารเพื่อความยั่งยืน เป็น Mega Trend ที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง

ส่อง Future Food อาหารเพื่อความยั่งยืน เป็น Mega Trend ที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง

ส่อง Future Food อาหารเพื่อความยั่งยืน ที่มีมูลค่าการตลาดถึง 122,927 ล้านบาท

อาหาร และจะโตอีก 2 เท่าในปี 2025 เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวความคิดสำคัญของการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคประจำปี 2565 Future Food คือ เทรนด์อาหารอย่างหนึ่งของอุตสาหกรรมอาหารโลก ที่ต่อยอดกระบวนการผลิตอาหารให้ตอบโจทย์การลดภาวะโลกร้อน ไปพร้อมกับสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนต่อโลก เป็นที่มาของความหลากหลายในการต่อยอดที่ไม่จำกัดรูปแบบหน้าตาของอาหารอนาคต ขอเพียงทำแล้วตอบโจทย์ “ดีต่อใจ-ดีต่อสุขภาพ-ดีต่อโลก” Future Food นับเป็น Mega Trend ของโลก และเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสีเขียว BCG (Bio-Circular-Green) Economy ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวความคิดสำคัญของการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคประจำปี 2565 ที่ประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14-19 พ.ย. 65 นี้ Future Food เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนจากกระบวนการผลิตอาหาร ช่วยแก้ไขวิกฤตขาดแคลนอาหารทั่วโลก ไปพร้อมกับสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนต่อโลก เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการตลาดถึง 122,927 ล้านบาท และจะโตอีก 2 เท่าในปี 2025

ส่อง Future Food อาหารเพื่อความยั่งยืน เป็น Mega Trend ที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง

แมลงหลายชนิด ทั้งจิ้งหรีด ด้วง ตั๊กแตน หนอนรถด่วน หนอนไหมอีรี่ หรือแม้แต่แมงป่อง เป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูงมาก

และ เป็นที่นิยมของกลุ่มผู้รักสุขภาพ ในยุโรป สหรัฐ และหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิก ความต้องการบริโภคแมลงที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เติบโตจาก 173.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 เป็น 476.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 เป็นตัวชี้วัดได้ดีที่สุด ถึงการเติบโตของตลาดแมลง ในฐานะอาหารโปรตีนสูง และ แมลงต่างๆ กำลังจะเป็น “ซูเปอร์ฟู้ดส์” ที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคทั่วโลก เมื่อโลกกำลังเข้าสู่วิกฤตขาดแคลนอาหาร แมลง คือ อาหารโปรตีนชั้นดีความนิยมพุ่ง นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการธุรกิจอาหาร ข่าวอาหาร  แปรรูปและอาหารแห่งอนาคต ไล่เรียงให้ฟังว่า ในบรรดาแมลง ที่ให้โปรตีนสูง แมลงที่ได้รับความนิยมบริโภคสูงที่สุดคือ ด้วง เมื่อจัดอันดับความนิยมจะเป็นดังนี้

1.ด้วง 31%
2.หนอนผีเสื้อ 18%
3.ผึ้ง ตัวต่อ และ มด 14%
4.จิ้งหรีด และ ตั๊กแตน 13%
5.แมลงอื่นๆ