พบสภาวะแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียน ไม่เอื้อพัฒนาครู กระทบเด็ก

พบสภาวะแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียน ไม่เอื้อพัฒนาครู กระทบเด็ก

ผลสำรวจ อินสครู ธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษา พบสภาวะแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียน ไม่เอื้อพัฒนาครู กระทบประสิทธิภาพเด็ก เล็งหาวิธีเปลี่ยนบทบาทครู ผลักดันให้เป็นผู้ริเริ่ม

เด็ก วันที่ 25 มกราคม 2566 นางสาวชลิพา ดุลยากร ผู้ก่อตั้ง insKru ธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษา เปิดเผยว่า ใช้เป็นเครื่องมือให้ครูทั่วประเทศได้เข้ามาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ทำงานกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ อีกทั้งยังมีกลุ่มเฟซบุ๊ก insKru-ครูปล่อยของ และเพจ insKru -พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน เป็นพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนมาจนก้าวสู่ปีที่ 5 ในปี 2566 นี้ insKru พบว่ากำแพงที่ทำให้เราไปไม่ถึงปลายทางคือ “สภาวะแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียน” หรือ School Environment ไม่เอื้อต่อการพัฒนาตัวเองของครู ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการสอนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลแก่นักเรียน จากเพนพอยต์ดังกล่าวทำให้ insKru มองเห็นเป็นโอกาสในการต่อยอดในการช่วยเหลือ และสนับสนุนครู เพื่อการเรียนการสอนที่ดีกับนักเรียน โดยร่วมตั้งเป้าขับเคลื่อนเร่งสร้างผลกระทบ ต่อเนื่องด้วยการพัฒนาสภาวะแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียนที่ดีต่อครูและนักเรียน โดยเริ่มจากให้ครูได้รับประสบการณ์ในห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี และส่งเสริมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม หรือ Social Emotional Learning: SEL ให้กับครู เพื่อให้ครูส่งต่อแนวคิดดี ๆ ให้กับนักเรียนและสร้างความเป็นไปได้ใหม่ให้กับการศึกษาของประเทศต่อไป

พบสภาวะแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียน ไม่เอื้อพัฒนาครู กระทบเด็ก

“ในปีนี้ insKru มีเป้าหมายที่จะหาวิธีการลดบรรยากาศที่ทำให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งทางกาย ความคิด และจิตใจ (Toxic Environment)

เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียนที่ดีขึ้น เริ่มต้นจากการเปลี่ยนบทบาทครูจาก ข่าวเด็ก “ผู้ให้บริการวิชาการ” เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยสบายใจ (Supportive Relationship) ทั้งครูกับครู และครูกับนักเรียน โดยผลักดันให้ครูเป็น “ผู้ริเริ่ม” เปลี่ยนแปลงห้องเรียนในแบบของตัวเอง” “เราอยากเห็นครูทุกคนในประเทศเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ หรือ Initiator ไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากการเปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนห้องเรียน เปลี่ยนโรงเรียน เปลี่ยนสังคมครู เป็นต้น นอกจากนี้ insKru ยังตั้งเป้าในการออกแบบโมเดลใหม่ในการสร้างรายได้ โดยจะโฟกัสที่การสร้าง Impact ให้ดีขึ้นและมากกว่าเดิม ผ่านการสร้างโมเดลให้ภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามาร่วมสร้าง Impact ผ่านคอมมูนิตี้ของ insKru รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่จะขยายคอมมูนิตี้ของเราด้วยเป้าหมายสร้างคอมมูนิตี้ครูในระบบนิเวศน์ของ insKru ให้มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 100% ในปี 2566 นี้”

แนะนำข่าวเด็ก อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : นักเรียนฟ้องโซเชียล ครูตัดผมแหว่ง อ้างเป็น รร.ค่ายทหาร ผู้หญิงถักเปียโดนด่าหยาบ