‘ตรีนุช’ รับลูก ‘บิ๊กตู่’ เร่งส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น

‘ตรีนุช’ รับลูก ‘บิ๊กตู่’ เร่งส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น

‘ตรีนุช’ รับลูก ‘บิ๊กตู่’ เร่งส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น

‘ตรีนุช’ รับลูก ‘บิ๊กตู่’ เร่งส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น

ข่าว เมื่อวันที่ 3 มกราคม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบจัดทำกรอบความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย และประเทศรัสเซีย ความร่วมมือด้านการศึกษาครั้งนี้ จะเน้นเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ร่วมกัน ซึ่งทางรัสเซีย จะเก่งเรื่องการเตรียมและพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศรัฐเซีย ไม่ใช่แค่ ศธ.เท่านั้น รวมไปถึงสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ด้วย ซึ่งในอนาคตผู้เรียนมหาวิทยาลัยอาจจะเรียนทั้งไทยและรัสเซียได้ ต่อไป ศธ.​และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะตั้งคณะทำงานร่วมกับรัสเซีย เพื่อจัดทำแผนความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกันต่อไป น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอครม.ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2565 – 2570) ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงสุขภาพเด็กไทย จึงเน้นย้ำให้ศธ.​และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข่าวการศึกษา จะช่วยกันพัฒนาให้เด็กเล่นกีฬาให้มากขึ้นได้อย่างไร ในส่วนของ ศธ. มีวิชาพละ, ห้องเรียนกีฬา และโรงเรียนที่เน้นส่งเสริมด้านกีฬาอยู่แล้ว ตนมองว่า ศธ. จะไม่ไปเพิ่มวิชาพละให้เด็กได้เรียน แต่จะเน้นบูรณาการ เอากีฬาในวิชาต่างๆ หรือกระตุ้นให้เด็กเล่นกีฬาในชมรมแทน ซึ่งการเล่นกีฬาถือเป็นเรื่องดี เพราะช่วยลดความเครียด ช่วยให้เด็กไม่ยุ่งยาเสพติด และช่วยให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง “ ศธ.​จะรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าจะบูรณาการให้เด็กเล่นกีฬาอย่างไร เช่น อาจจะร่วมมือกับกับท้องถิ่น ชุมชน ช่วยกันส่งเสริมนักเรียนเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น เป็นต้น” น.ส.ตรีนุช กล่าว