ช้อปดีมีคืน 2566 โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุด 15 ก.พ. ซื้อของอย่าลืมขอใบกำกับภาษี

โค้งสุดท้าย ช้อปดีมีคืน 2566 สิ้นสุด 15 ก.พ. 65 แนะมนุษย์เงินเดือน ผู้มีรายได้ ซื้อของ ใช้บริการ และเติมน้ำมันอย่าลืมขอใบกำกับภาษีเพื่อไปลดหย่อนภาษีปี 2567

ช้อปดีมีคืน 2566 โค้งสุดท้าย

ข่าว เรียกได้ว่าในวันที่ 15 ก.พ. 65 นี้จะสิ้นสุด มาตรการช้อปดีมีคืน 2566 ที่สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า บริการ และการเติมน้ำมัน ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 66 มาลดหย่อนภาษีได้ใน 2566 ที่จะยื่นในช่วง ม.ค. – มี.ค. 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 30,000 บาท จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบกระดาษ หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากร- ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ข่าวเศรษฐกิจ จำนวนไม่เกิน 10,000 บาท จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรเท่านั้น สำหรับความพิเศษของมาตรการช้อปดีมีคืนในปี 2566 นี้ กรมสรรพากรได้ขยายเพิ่มให้นำค่าน้ำมันทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในมาตรการช้อปดีมีคืนได้เป็นครั้งแรก แต่จะต้องมาจากสถานบริการน้ำมัน ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล สินค้าและบริการที่ไม่สามารถนำมาใช้ในมาตรการช้อปดีมีคืนปี 2566