กสศ. มอบทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงให้เด็กยากจน ขาดโอกาส จบแล้วมีงานทำ

กสศ. มอบทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงให้เด็ก

กสศ.มอบทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เปิดโอกาสทางการศึกษาให้เด็กยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษาไปสู่ทางสายอาชีพเพื่อเรียนจบแล้วมีงานทำ โดยปี 2566 เปิด 2,500 ทุน ศึกษาต่ออาชีวศึกษา วิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

กสศ. มอบทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงให้เด็ก

การศึกษา เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 65 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมจัดงานประชุมวิชาการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างงาน ด้วยการศึกษาสายอาชีพ” โดยมีภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน รวมถึงนักศึกษาทุนเข้าร่วมงาน ภายในงานประชุมมีเวที “Youth Talk ชีวิตและความฝัน” ที่มีตัวแทนนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จำนวน 3 คน มาเปิดเผยเรื่องราวก่อนที่จะได้รับทุนและหลังรับทุนชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไร “การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้อยากเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อกลับไปพัฒนาบ้านเกิด สร้างอาชีพให้กับชุมชน” โดย น.ส.เกษณี พิทักษ์ถาวรกุล ข่าวการศึกษา นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง และทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ เด็กสาวชนเผ่าละว้า อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผย หลังจากได้รับทุนจาก “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ว่า หลังจบ ม.3 ตนได้เข้าศึกษาในระดับ ปวช. ที่ตัวเมืองเชียงใหม่ หลังจบ ปวช. ตั้งใจว่าจะไม่เรียนต่อ แต่ทางวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ว่ามีกองทุนให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่เรียนดี 50 ทุน อาจารย์จึงแนะนำให้สมัครขอทุน.